top of page

צרכים שונים ומיוחדים בזמן תכנון מערכות האיטום של הפרויקט מכתיבים פתרונות ייעודיים ומיוחדים כדי לתת מענה לצורך כל זאת תוך התחשבות בתכתיבי תקציב, תנאי שטח, בעיות ביצוע, תנאי מזג אוויר ועוד.

טכנולוגיות האיטום 

טכנולוגיות וישומי איטום 

טכנולוגיות ישומי איטום

פתרונות איטום יחודיים מתקדמים

איטום כנגד מיי תהום תוך שימוש בטכנולוגיות 

ומערכות איטום מתקדמות לצינורות חודרים (מים תקשורת חשמל וכדו')  בעיקר במאגרי מים, חדרי מכונות, פיריי מעליות מיוחדים, קירות תת קרקעיים וכו'.

  צינורות חודרים ומיי תהום

02

איטום מפני גזים רעילים על פי מפרט המשרד לאיכות הסביבה, הינו קריטי הן בהיבט הפרוצדורלי מול הרשויות (לקבלת טופס 4) ואולי החשוב יותר, כדי להגן על דיירי והמבקרים במבנה.

איטום גזים רעילים

01

איטום לפי ההלכה

מערכות איטום הנותנות מענה לצרכים על פי  הלכות ישראל, לבורות איגום  ומקוואות 

להמשך קריאה

איטום על פי ההלכה

04

איטום שלילי לחץ מים 13 באר

פתרונות לחדירות מים במבנים קיימים בעזרת מערכות איטום מתקדמות וטכניקות עבודה חדשניות, המתבססות על תערובות צמנטיות    (איטומים שלילים) להמשך קריאה

איטום שלילי

03

מערכות איטום מתקדמות לאיטום כנגד כלורידים, ביוב תעשיתי, חומצות מזון, חומצות תעשיה, דלקים שמנים מזהמי קרקע.

מערכות איטום מתקדמות כדוגמת פוליאוריאה לסוגיה השונים, חומרים מתקדמים אחרים, בהתאם לצורך והתנאים.

חומרים מעכלים (קורוזיביים)

06

קיינות מערכות איטום

מערכות איטום מתקדמות לגגות בטון עם מערכות סולריות המאפשרת קיימות האיטום ל 15 שנה לפחות.

קיימות למערכות איטום

05

bottom of page