top of page
איכות הסביבה וחסכון באנרגיה

 

 רוב חומרי האיטום ובידוד תרמי עשויים מחומרים ירוקים

ומתאימים לבניה ירוקה.

יש לתת את הדעת גם לחסכון באנרגיה העולה כסף רב.

 

דוגמאות :

בידוד תרמי גגות שטוחים מבטון שימוש בלוחות קלקר להתנגדות תרמית.

 

בידוד  קירות חוץ בלוחות קלקר .

 

שימוש בזכוכיות חכמות ובזכוכית בידודית חלל אויר בהתאם לתנאים הסביבתיים.

 

בידוד גגות רעפים במערכות בידוד מתקדמות .

 

bottom of page