top of page
אמולסיות ביטומניות דו רכיביות / פוליאוריאה

אמולסיה ביטומנית דו רכיבית על בסיס מים, מתאימה לאיטום מבנים תת קרקעיים

גגות חניונים,גשרים,כבישים,פירי מעלית עמוקים(מינוס 160 מטר)מנהרות ועוד.

האיטום מבוצע בהתזה עד לעובי 6-8 מ"מ.מערכת האיטום היא על בסיס מים ומתאימה

לבנייה ירוקה.

 

יתרונות:הדבקה מלאה לתשתית ועובי ממברנת איטום גדולה(6-8 מ"מ) אלסטיות מערכת האיטום עד 1600% !

 

חסרונות:רגישות לפגעים מכניים ויש להגן על מערכת האיטום בהתאם להוראות היצרן.

 

bottom of page