top of page
מערכות איטום בהזרקה

מערכות איטום אלו באות לתת תשובה לכשל במערכת האיטום בדרך כלל במבנים תת

קרקעיים.

מערכת האיטום מבוצעת במכשור מיוחד המזריק את חומר האיטום לתוך הבטון ומונע

חדירת מים אל תוך המבנה.

 

 

 

יתרונות: בדרך כלל הפתרון היחיד לעצירת חדירת המים.

חסרונות: דורש מכשור מיוחד ומיומנות גבוהה של קבלן האיטום.

bottom of page