top of page
מערכת איטום ביטומנית יריעות ביטומניות

יריעות ביטומניות עשויות מתרכובות ביטומניות משוריינות בארג זכוכית מתאימות לאיטום

גגות , מרפסות,רצפות של מבנים תת קרקעיים, תקרות של חניונים.

 

יתרונות: עמידות יחסית לפגעים מכאניים.

 

חסרונות: בעת ביצוע מערכת איטום חוסר יכולת להגיע להדבקה מלאה של מערכת האיטום

             אל התשתית, דבר היוצר קריסה מלאה של מערכת האיטום בעת כשל .

bottom of page