top of page
מערכות איטום פוליאוריתניות

ישנם מספר מערכות איטום מבוססות פוליאוריתן ברובן מיובאות מחו"ל ולא תמיד מתאימות

לאקלים הים תיכוני, יש לשים לב להוראות היצרן בחו"ל מאחר ולא תמיד מבוצעות נכון

בארץ.

במקרים של שימוש במערכת איטום פוליאוריתנית  במקומות החשופים לשמש יש לוודא

עמידות המערכת לקרינת השמש(משפחת המערכות האליפתיות).

מערכות איטום אלו מתאימות לאיטום גגות,מרפסות,חדרים רטובים,האיטום מבוצע

בהתזה או במריחה.

 

יתרונות:הדבקה מלאה אל התשתית,עמידות גבוהה לבלייה.

חסרונות:מערכת האיטום מכילה מסיסים מסוכנים ויש להתנהג במשנה זהירות.

bottom of page