top of page
 

תכנון - כאשר המתכננים השונים לא נותנים את הדעת לנושא האיטום נוצרים כשלים

 בביצוע מערכות איטום, לדוגמא:

- חוסר מקום לביצוע שכבת שיפועים ובידוד תרמי במרפסות מעל חללים

חוסר יכולת לבצע שכבת שיפועים ממדה בטון על גגות בגלל עומס יתר על הגג

- תכנון חדרים רטובים מקירות גבס ללא חגורות בטון מתחת לקירות הגבס

- כשלי איטום הנובעים מתכנון לקוי אפשר למנוע עם יותר תשומת לב בזמן תכנון המבנה.

- עבודה לא נכונה בפרויקטים של תוספות בניה ופרויקטי קבלנים תמ"א 38 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימוש במערכות איטום לא מתאימות, ישנם מקרים רבים שנעשה שימוש במערכות איטום לא מתאימות משיקולים זרים ,הדבר מוביל לכשלי איטום שקשה ויקר לתקן אותם.

לדוגמא:

- איטום מרפסות במערכת איטום צמנטית בדרך כלל זה נדון לכישלון, זה מחייב הרמת ריצוף , איטום מחדש, וריצוף מחדש, יקר ומיותר.

 

יש לשים לב להוראות היצרן !

א. לאיזה סוג של איטום המערכת מיועדת.

ב.במידה ומערכת האיטום מתאימה יש לוודא שזה תואם את הדרישות של מכון התקנים או דרישות המפרט הכללי.

 

חלק מהסיבות השכיחות לכשלים באיטום מבנים.

bottom of page