פרויקטים נבחרים בשוק הפרטי הציבורי ובניה רוויה
 
מט"ש איילון תכנון מערכות איטום
מט"ש איילון תכנון מערכות איטום

תכנון ופיקוח למערכות איטום בפרויקט מט"ש איילון ייעוץ לפרויקטים ברמת התשתיות הלאומיות

דירות סטודיו בנמל יפו- אילן פיבקו
דירות סטודיו בנמל יפו- אילן פיבקו
בית השגריר הסיני הרצליה פיתוח
בית השגריר הסיני הרצליה פיתוח
יעוץ איטום ופיקוח - תחנת רכבת רעננה
יעוץ איטום ופיקוח - תחנת רכבת רעננה
1/9