top of page

GCP PREPRUFE יריעות מרוכבות

למידע מפורט והוראות יישום ספציפיות, מומלץ לעיין בדפי הנתונים העדכניים ביותר של המוצר, העלונים הטכניים ושרטוטי הפרטים הזמינים באתר GCP (www.gcpat.com) או להתייעץ עם השירותים הטכניים של GCP. יש להקפיד על הוראות בטיחות וטיפול, כמו גם המלצות אחסון, כמפורט בתווית המוצר ובגליונות הבטיחות (SDS).

שיטת יישום:

חשוב לשים לב למגבלות השימוש, דרישות הטמפרטורה, הנחיות הכנת המצע, הוראות יישום הממברנה, הליכי תיקון הממברנות, שיקולי יציקת בטון והצורך באמצעי הגנה לאחר הסרת הטפסנות.

רכיבי המערכת כוללים דרגות שונות של ממברנות לשימוש אופקי ואנכי, סרטים לכיסוי קצוות חתוכים ופירוט, קרום נוזלי לאיטום סביב חדירה, עצירות מים לחיבורים, כיסויי קשירה לקירות עצירת אדמה ומעצורי מים ניתנים לדיוס לחיבורי בטון וחדירות.

רכיבי המערכת:

קשר הדבקה רציף: הממברנות יוצרות קשר רציף עם בטון, מונעת נדידת מים ונשארת בלתי מושפעת מהתיישבות הקרקע מתחת ללוחות.

 

תפרים אטומים למים: תפרי ה-ZipLap™ המודבקים במלואם מבטיחים ביצועים מעולים גם בתנאים קשים, ללא צורך בציוד מיוחד, חום או כוח.

 

התקנה קלה: העיצוב נטול הכיסוי מאפשר התקנה יעילה ואמינה, תוך צמצום זמן ההתקנה ובזבוז באתר הבנייה. ניתן לגלגל את הממברנות בקלות או לבעוט החוצה להתקנה.

 

הגנה עצמית: ניתן להמשיך בעבודות מיד לאחר היישום והן מוכנות להצבה מיידית של חיזוק. הם אינם מושפעים מתנאי העבודה הרטובים ואינם יכולים לפעול בטרם עת.

 

איטום מובנה: הממברנות אטומות מטבען כפי שהן מסופקות ואינן דורשות הפעלת מים. הם מספקים מערכת איטום פסיבית שאינה מגיבה שאינה תלויה בלחצים או הידרציה.

 

עמידות בפני כימיקלים וגזים: ממברנות PREPRUFE® 300R/160R Plus נועדו להגן על מבנים מפני התקפת מלח או סולפט. הם גם מגבילים את חדירתם של גזים שונים כמו מתאן, ראדון, בנזן, טולואן, בנזין, טריכלורואתילן וטטרכלורואתילן (TCE/PCE) ממזבלות וממקורות אחרים.

להלן כמה יתרונות של שימוש בממברנות PREPRUFE® 300R/160R Plus:

ממברנות האיטום המורכבות מראש של GCP PREPRUFE® 300R/160R Plus הן יריעות מרוכבות שנועדו לספק מחסום חזק למים, לחות וגז למבני בטון. ממברנות אלו מורכבות מסרט HDPE עבה, דבק רגיש ללחץ וציפוי מגן עמיד בפני מזג אוויר.

 

הממברנות מעוצבות עם Advanced Bond Technology™ ותפרי ZipLap™ הדביקים כפולים, היוצרים קשר אינטגרלי עם בטון יצוק. קשר זה מונע חדירת מים והגירה לרוחב, ומבטיח שהמבנה יישאר מוגן.

תיאור המוצר

bottom of page