top of page

איטום מבנים תת קרקעי - איטום שלילי

איטום שלילי של מבנים תת קרקעיים כרוך במספר שלבים כדי להבטיח מחסום אטום למים. כמומחה יועץ איטום, כך זה מתבצע:


הכנת המבנה התת קרקעי: השלב הראשון באיטום שלילי הוא הכנת המבנה התת קרקעי. הדבר כרוך בחשיפת תשתית הבטון והסרת כל טיח, צבע או ריצוף קיימים המכסים אותו.


הכנת תשתית בטון: תשתית הבטון עשויה לדרוש תיקונים ושינויים ליצירת תשתית מתאימה לאיטום. יש לטפל בכל ליקוי או נזק מבני בשלב זה.
בחירת חומרי איטום: בחירת חומרי האיטום תלויה בסוג וחומרת הפגיעה בתשתית. קיימות אפשרויות שונות זמינות, כולל חומרי איטום צמנטיים, חומרים פוליאוריתנים בהזרקה לתוך הבטון.


יישום חומרי איטום: לאחר בחירת חומרי האיטום המתאימים, יש ליישם אותם על התשתית המוכנה. שיטת היישום כוללת לעתים קרובות הזרקת חומרי האיטום לתוך התשתית כדי


להבטיח שהם חודרים לעומק וביעילות אוטמים את כל הכיסים או הרווחים שמסביב.


חומרי איטום מיוחדים: לאיטום שלילי של מבנים תת קרקעיים, קיימים בשוק חומרי איטום מיוחדים. חומרים אלה כוללים:


א. חומרי איטום צמנטיים: חומרי איטום אלו מבוססים על מינרלים ויעילים ביצירת מחסום עמיד למים.


ב. מערכות פוליאורתניות בהזרקה לתוך הבטוןחומר איטום קריסטלי: אפשרות ייחודית לאיטום פנימי היא שימוש בחומרי איטום גבישיים. חומרים אלו חודרים לתשתית הבטון ויוצרים גבישים קטנים, החוסמים למעשה את מעבר המים בשכבת האיטום.


לסיכום, איטום שלילי של מבנים תת קרקעיים הוא תהליך מקיף הכולל הכנת התשתית, בחירת חומרי האיטום הנכונים (עומדים בלחץ מים שלילי של לפחו


ת 10 באר) ויישומם בצורה יעילה ליצירת מחסום אטום למים. בחירת חומרי האיטום צריכה להתבסס על הדרישות והתנאים הספציפיים של המבנה התת קרקעי.

留言


bottom of page