top of page
  • תמונת הסופר/תמשה כץ

איטום פיריי מעליות יחודיים

במסגרת הפרויקט נדרש איטום של מערכת פירים החודרת לקרקע לעומק רב.

פרויקט זה הצריך שימוש במערכות איטום יחודיות וציוד מיוחד


הפרויקט נעשה באופן רציף למשך 16 ימי עבודה 24\7


הפרויקט הציב שני אתגרים עיקריים

  1. ביצוע מערכות איטום בהתזה בעומקים גבוהים מאוד

  2. התגברות על פריצות מים כלואים מדפנות קיר המעלית

הפתרון הצריך שימוש בטכניקות מיוחדות כדי להתגבר על חדירת המים זורמים


bottom of page