top of page

איטום פיריי מעליות יחודיים

במסגרת הפרויקט נדרש איטום של מערכת פירים החודרת לקרקע לעומק רב.

פרויקט זה הצריך שימוש במערכות איטום יחודיות וציוד מיוחד


הפרויקט נעשה באופן רציף למשך 16 ימי עבודה 24\7


הפרויקט הציב שני אתגרים עיקריים

  1. ביצוע מערכות איטום בהתזה בעומקים גבוהים מאוד

  2. התגברות על פריצות מים כלואים מדפנות קיר המעלית

הפתרון הצריך שימוש בטכניקות מיוחדות כדי להתגבר על חדירת המים זורמים


Comments


bottom of page