top of page
  • תמונת הסופר/תמשה כץ

איטום קירות מתחת לחיפוי אבן

במידה ושיטת חיפוי האבן היא שיטה רטובה יש לאטום את הקירות במערכת איטום צמנטי

על פי הוראות יצרן מערכת האיטום.

במידה ושיטת חיפוי האבן היא שיטה יבשה , יש אפשרות ביצוע מערכת איטום ביטומנית

כלומר אמולסיה ביטומנית חד רכיבית המבוצעת בהתזה עד לעובי המתאים על פי הוראות

יצרן.


bottom of page