top of page
  • תמונת הסופר/תמשה כץ

בעיות לחות עובש

באוויר אותו אנו נושמים ישנו ריכוז מסוים של אדי מים. הריכוז הזה תלוי בטמפ', בלחץ, ובגורמים הסביבתים. בשילובים מסויימים של הגורמים הללו עלוי האויר להגיע לרוויה ואז תהינה רטיבות בסביבה.


במבני מגורים ישנה פליטה רבה של אדי מים לאוויר מגופו של האדם ואלו מעלים את ריכוז אדי המים באוויר. כאשר אויר עם ריכוזים גבוהים כאלו בא במגע עם אזורים קרים מאוד, מגיע האוויר לרוויה ונוצרת רטיבות. האזורים הקרים הללו הם ולא אחרים – הגשרים התרמיים בחורף. לכן במפגש בין תקרה פנימית לקיר חיצוני ניווכח בבעיות רטיבות. נוסף על הרטיבות – ישנה פטריה אשר אוהבת לחיות בתנאי רטיבות ושמה עובש.

bottom of page