top of page

בעיות לחות עובש

באוויר אותו אנו נושמים ישנו ריכוז מסוים של אדי מים. הריכוז הזה תלוי בטמפ', בלחץ, ובגורמים הסביבתים. בשילובים מסויימים של הגורמים הללו עלוי האויר להגיע לרוויה ואז תהינה רטיבות בסביבה.


במבני מגורים ישנה פליטה רבה של אדי מים לאוויר מגופו של האדם ואלו מעלים את ריכוז אדי המים באוויר. כאשר אויר עם ריכוזים גבוהים כאלו בא במגע עם אזורים קרים מאוד, מגיע האוויר לרוויה ונוצרת רטיבות. האזורים הקרים הללו הם ולא אחרים – הגשרים התרמיים בחורף. לכן במפגש בין תקרה פנימית לקיר חיצוני ניווכח בבעיות רטיבות. נוסף על הרטיבות – ישנה פטריה אשר אוהבת לחיות בתנאי רטיבות ושמה עובש.

Comments


bottom of page